Nieuws | Socials | Blog

Bij Freo ben ik gestart met een ontdekkingstocht naar maximaal werkgeluk. De derde ontmoeting heeft plaatsgevonden bij coöperatie DELA in Eindhoven.

Wat houdt het in? Waar herken je het aan? Wat is er nodig om je gelukkig te voelen op je werk? Bij Freo houden we dingen graag simpel, zijn we helder naar elkaar en staat samenwerken hoog in het vaandel. We zijn ervan bewust dat succes het resultaat is van het gezamenlijk ervaren van vertrouwen, trots en plezier, kortom werkgeluk. Met een aantal cultuurdragers van Freo bezoek ik inspirerende bedrijven om kennis en ervaringen te delen op het gebied van inspirerend leiderschap, organisatiecultuur, werkgeluk en organisatieontwikkeling. De derde ontmoeting heeft plaatsgevonden bij coöperatie DELA in Eindhoven.

DELA (Draagt Elkanders Lasten) kent zijn oorsprong in 1937 en is een coöperatieve onderneming die zich richt op de continuïteit van het leven. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot marktleider in de Benelux met 170 vestigingen en 4 miljoen leden. Vorig jaar is DELA uitgeroepen als nr. 1 Best Workplace in de categorie “large companies” en met de cultuurdragers van Freo wil ik heel graag weten hoe ze dat hebben bereikt ;)

Wat meteen indruk maakt, is de mate van betrokkenheid en trots die de medewerkers bij DELA ervaren. De duidelijke missie en het gewaagde doel die DELA zich in 2012 heeft gesteld, hebben hieraan bijgedragen: “In 2020 is DELA de meest betrokken coöperatie die het leven meer betekenis geeft”. Een doel waar iedereen in alle lagen van de organisatie zich hard voor maakt met een mindset dat het altijd beter kan. Ondersteunend daaraan zijn de duidelijk BIO-waarden (betrokken, integer en ondernemend) die bepalen hoe er met elkaar wordt omgegaan. Daarnaast is een aantal troeven gedefinieerd die onderstrepen waar de organisatie in uitblinkt (denk aan: betrouwbaarheid, warm welkom, voor elkaar).

De koers (samengevat de missie, het gewaagde doel, de BIO-waarden en de troeven) zijn onderbouwd met een viertal doelstellingen. De koers samen met de doelen zorgen voor een duidelijk en transparant raamwerk wat leidend is binnen de organisatie. Iedere afdeling maakt dan ook zijn jaarplan afgeleid van de koers en worden persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld in relatie tot het jaarplan van de afdeling. Deze aanpak zorgt voor focus en maakt de weg vrij om daadkrachtig te kunnen handelen.

Om de betrokkenheid te vergroten en om gezamenlijk “de koers” te varen organiseert DELA om de 3 jaar een “werkfeest”. Tijdens deze “round table meetings” delen de medewerkers verhalen, ideeën en gezamenlijk ervaringen. Bij DELA is van elkaar leren en elkaar spiegelen een groot goed. Daarnaast is kort cyclisch sturen diep geworteld in de organisatie, dashboards (die de doelen en prestaties visueel maken) op de afdelingen helpen om continu met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Ook hier wordt focus gecreëerd.

Werkplezier straalt er vanaf bij DELA. Medewerkers op de werkvloer worden geactiveerd om leuke activiteiten te organiseren, er is een medewerkersapp om elkaar te informeren, en iedereen mag 2 dagen per jaar besteden aan vrijwilligerswerk. De lustrumfeesten en ronde-tafelbijeenkomsten maken het plaatje compleet.

Conclusie:

Wat mij bijblijft, is het belang dat medewerkers voelen in het bijdragen aan de koers die de organisatie heeft gesteld. Door het visueel maken van de koers en de doelen ontstaat er een open dialoog over hoe de medewerker maar ook het team/de afdeling bijdragen aan het geheel. Naast een grote betrokkenheid wordt ook een grote mate van saamhorigheid gecreëerd. Dit in combinatie met een functionele en inspirerende werkomgeving, een goed aanbod aan activiteiten voor en door medewerkers alsmede de trots die alle medewerkers voor hun werkgever voelen, maakt DELA een Best Workplace.

Aan het einde van die middag zijn we –met dank aan Véronique Klaassen, Chantal Grassère en Roos Fleuren– vol inspiratie en met veel inzichten huiswaarts gekeerd. Het was een waardevolle ontmoeting.

 

Werkgeluk Freo